top of page
Namnlös design-19.jpg

Träd & sektionsfällning

Att fälla träd utan de nödvändiga kunskaperna är riskfyllt och kan leda till både person- och strukturskador.  Vi jobbar alltid med säkerheten i största fokus, och gör således en riskanalys på plats innan arbetet utförs. Här ser vi också över den bästa metoden för just er trädfällning, då detta varierar beroende på risker i närområdet (byggnader, ledningar, försvårande växtlighet m.m.), om trädet är ruttet, dess lutning och i allmänhet trädets hälsa.

 

Om möjligt görs trädfällning från marken, vilket också är det enklaste och således billigaste alternativet. Då detta inte är möjligt erbjuder vi istället att fälla trädet bit för bit, så kallad sektionsfällning. Här krävs en kombination av professionell trädklättring och avancerad utrustning för att säkert kvista och kapa trädet uppifrån och ner, utan att utsätta omgivningen eller operatören för risker. På Segervalds Stubb & Marktjänst har vi både expertisen och flera år av praktisk erfarenhet kring utövandet av dessa tekniker.

5.jpg
6.jpg

Häckklippning

Vi utför även klippning av alla slags häckar, där vi anpassar klippningen efter just eran häck. Här tar vi hänseende till vilken sort ni har, årstid och om det är en friväxande- eller formklippt häck. Många friväxande buskar blir förr eller senare så pass höga, breda och spretiga att dom börjar ta över tomten. Med hjälp av en klippning skapas en betydligt mer luftig och snyggare häckar, som också genom en ökning av tillväxten slutligen blir en mer tätare häck. I arbetet klipper vi i olika steg för att framhäva konturen, detta inkluderar en grovklippning, renklippning och städning av nedklippt materiel.

Namnlös design-19.jpg
bottom of page