top of page

RUT-avdrag

Vilken typ av trädgårdsarbete kan jag få rutavdrag för?

 

Till trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag räknas:

  • häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.

  • klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.

  • arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.

  • beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.

  • röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.

50%.jpg
bottom of page