top of page

Om oss

Segervalds Stubb och Marktjänst AB startades 2015. Verksamheten är fokuserad på stubbfräsning, grönytor, tjänster runt mark och grönområden samt skötsel av fotbollsplaner.

Segervalds Stubb och Marktjänst samarbetar med ledande tillverkare och leverantörer inom detta verksamhetsområde.

Vision

Vi ska vara en ledande aktör inom distriktet, ständigt utveckla och erbjuda nya lösningar inom stubbfräsning, marktjänster, grönytor samt fotbollsplanskötsel

Strategi 

 • Vi ska fokusera på kundens behov och skapa goda och långvariga relationer efter utfört arbete.

 • Att utveckla och ha en hög kunskap/utbildning med effektiv maskinpark.

 • Att ha rätt samarbetspartner som stärker företaget, marknaden och våra kundrelationer.

Kvalitet 

 • Segervalds Stubb och Marktjänst AB strävar efter att bygga, och ha starka relationer med sina kunder som vi har utförd tjänster ut, samt att ha en hög kvalitet på utförda tjänster.

 • Med kvalitet menar vi våra tjänster som vi utför, ska motsvara eller överträffa kundernas krav och önskemål.

green Nature
Hållningsanläggning

Miljöpolicy

 • Hänsyn vad beträffar, Kunskapskravet (2kap,2§MB), Försiktighetsprincipen (2 kap,3§MB), Utbytesprincipen (2kap, 4§MB).

 • Miljöhänsyn ska väga in i hela verksamheten stora beslut. Miljöansvar ställs så långt som möjligt på inköp av maskiner, oljor mm.

 • Vi använder miljövänliga oljor, vätskor och andra kemiska medel som har så liten miljöpåverkan som möjligt inom vårt specialentreprenadområde.

 • Ser till att vårt arbetssätt kontinuerligt förebygger föroreningar, reducerar utsläpp eller annan skada på miljön.

 • Maskiner efter dessa miljökrav.

 • Regelbunden service av maskinpark och fordon.

 • Planera våra körningar och transporter för att minska klimatpåverkan till följd av minskad drivmedelsanvändning och minskad tomgångskörning.

 • Maskinparken är utrustat med sanerings kit/miljöväska.

 • Tankning och serviceunderhåll sker inte på området där arbetet utförs (servicehall och bensinstationer)

Säkerhet

 • Innan påbörjat arbete görs en riskanalys vad gäller förare, miljö och maskin.

 • Arbetsområdet markeras med en säkerhetszon (avstängning)

 • Förare och övrig personal bär varselkläder som är godkänd enligt ISO EN 20471 (klass 2).

 • Skyddsskor med tåhätta, vid motorsågs arbete används skor med sågskydd och skydds byxor enligt EN 381 klass 1 (20m/s).

 • Fösta förband, brandsläckare och brandfilt finns tillgänglig.

 • Sanerings kit/miljöväska finns på fordon,

 • Daglig tillsyn.

 • Egen tekniska översyn (ETÖ)

 • Vid olycksfall och personskador kontaktar vi lämplig myndighet:

  • Läkare/ambulans SOS 112

  • Giftinformationscentralen SOS 112 eller 08-33 12 31 (akut)

  • Räddningstjänsten 112 SOS

  • Nödnummer 112 SOS

  • Information vid kriser 113 13

  • Polisen 114 14

Ekonomi & finansiellställning

Företaget har det högsta kreditvärdighet, UC Guld.

Namnlös design-18.png

Tack för ditt meddelande!

bottom of page