top of page
1- tjänstesidan-4.jpg

Hjälpsådd & nysådd - gräsmattan

Ny- och hjälpsådd är i princip samma process, fast fokuserat på olika områden. Det går bra att så en gräsmatta när som helst under växtsäsongen, där vår och höst generellt är att föredra, då den ökade luftfuktigheten, daggen och en mindre stark sol skapa bra förhållanden. 

Vid nysådd fokuserar vi på att anlägga en ny gräsmatta, medan hjälpsådd är till för att reperara fläckar på en annars fin gräsmatta.

Processen går till så att man räfsar bort dött material i området av intresse, även vertikalskärning ger en positiv effekt. I princip vill man göra jordytan ruggig för att den sådda frön enkelt kan leta sig ner i det övre skicket.

 

Efter gräsfröna såtts så krattas och välts jorden för att distribuera fröna. Det är viktigt att hålla jorden fuktig tills det nya gräset tagit rot och kommit upp.

10.png
11.png
bottom of page