top of page
IMG_4431.JPG

Markbrytning av fotbollsplan

Verti-Drain 7416 har vinkeljusteringen på hela 25°, vilket innebär att pinnarna går ner i jorden och bryter upp marken ordentligt och lyfter hela ytan upp till 2-3cm. I och med denna brytning skapar man möjligheter för gräset att bli starkare längre ner i marken.

Fördelar

  • Djupare rötter

  • Mer syre

  • Mjukare plan

  • Mer grönska

  • Bättre genomsläpphet av vatten och näring.

  • Bra inför vintern

  • Motverkar kompaktering 

17.jpg
18.jpg
bottom of page