top of page
1- tjänstesidan-4.jpg

Knivluftning av fotbollsplan

Med knivluftning jobbar man på ytskiktet av fotbollsplanen och kan köras ofta eftersom de ger minimala skador och inte stressar gräset så mycket. Med denna process kommer man att leda ner vattnet i profilen samt att man öppnar marken och ger möjlighet för att luften ska kunna cirkulera.

IMG_5405.JPG
bottom of page