top of page
1- tjänstesidan-2.jpg

Dressjord / dressning av gräsmatta

Dressning innebär att ett lager av sand eller sandblandning läggs på ytan för att fylla ut håligheter och förbättra jordens struktur med syfte att göra gräsmattan mer plan. 

Dressning kan även bidra till en mer frodig gräsmatta då det även skyddar gräsets rothalsar och stimulerar gräsets rot och skottbildning. 

Fördelar

  • Jämnare gräsyta

  • Högre slitagetolerans

  • Bättre dränering

  • Ökad skottäthet

  • Bra vid hjälpsådd och luftning

19.jpg
20.jpg

Tack för ditt meddelande

bottom of page