top of page
1.jpg

Vertikalskärning av fotbollsplan

Vertikalskärning är ett mekaniskt arbete som skär av gräset utlöpare. Denna åtgärd kommer att ge en tätare gräsmatta då plantorna återigen tillverkar nya utlöpare som ger nya plantor.

 

Turf-Tidy plockar också bort en del av thatchen och gammalt dött gräs. Detta leder till att vatten, luft och näring kommer plantan tillgodo. Vertikalskärning kan med mycket fördel göras innan man hjälpsår eller ska sanddressa fotbollsplanen/gräsmattan.

Fördelar

 • Skottätare planta

 • Plockar bort thatch

 • Vatten- luft och närings tränger bättre ner i profilen

 • Stimulerar tillväxten av plantan

 • Städar bort dött gräs.

 • Svampigheten minskar.

 • Hämnar tillväxten av bredbladiga och/eller utlöpande ogräs, tex maskros, grodblad och svartkämpar.

 • Ökar mikroliv, ger mer näring och mer tillväxt och färg.

 • Ger fotbollsplan en prydligare utseende.
   

 • Vid mindre och svår tillgängliga ytor använder vi av oss Rinky S 510

tt3000-web-2014-460x307[1].jpg
tjänstesidan - textbild-3.jpg
bottom of page