top of page
1- tjänstesidan-3.jpg

Djuplutning av fotbollsplan 

För att man ska få en stark planta och ett fungerande mikroliv i marken krävs det luft. När man vattnar eller om det kommer mycket nederbörd kommer luftfickorna att fyllas med vatten.

 

Kan inte rötterna finna luft nere i profilen så vänder dessa uppåt för att andas och man kommer få ett grundare rotsystem. Detsamma gäller mikrolivet som behöver luft för att kunna leva och utföra det livsviktiga jobb som sker nere i marken.

Luftningen förbättrar även utbytet av luft och vatten mellan mark och atomsfär, vilket bl a förbättrar vinterhärdigheten Det är särskilt angeläget att fotbollsplanen är luftad inför vintern. Då infiltrerar ytvattnet lättare och risken för att angrepp av utvintringssvampar minskar. 

Fördelar

  • Djupare och starkare rötter

  • Bättre mikroliv

  • Bättre genomsläpplighet (vatten och näring). 

  • Mjukare spelyta

  • Minskad kompaktion. 

  • Frigör näring

  • Ökad grönska

  • Bryter ner thatch 

15.png
14.png
bottom of page