top of page
1- tjänstesidan.jpg

Stubbfräsning

Skötselfräsning

Skötselfräsning är vår standardprodukt där vi genomför en normal stubbfräsning på relativt öppna ytor, oftast kring villatomter, gator, kyrkor och parkområden. För att säkerställa att hela stubben avlägsnats fräser vi till ett djup av 30-40 cm under marknivån. Vår maskin väger också markant mindre än vanliga traktorer som har använts för att gräva upp stubbar, och minskar därav tryckskadorna på din gräsmatta markant. Genom att avlägsna onödiga stubbar skapas större gröna ytor att använda, där risken att förstöra bladen på robot- och gräsklipparen minskas och ni slipper ta hand om småbuskar och ogräs som generellt frodas kring dem. 

Innan arbetet gör vi även en analys av områden och skapar oss en handlingsplan efter dialog med kunden. Tveka inte att kontakta oss för offert.

Djupfräsning

Djupfräsning är alternativet till dig som planerar att plantera ett nytt träd efter stubben av det tidiga trädet frästs bort. I många miljöer, såsom parker, alléer och kyrkogårdar vill man ofta behålla trädets placering. I vissa områden (kyrkogårdar och andra bevarade områden) är detta även kravs satt av de svenska Länsstyrelserna, då strukturen av ett område skall bevaras. Vår lösning till det problemet är vad vi kallar djupfräsning. Oavsett storlek på stubben så fräser vi här en 1x1 meter planteringsgrop med ett djup av 50-60 cm. På så sätt säkerställer vi att tillräckligt med utrymme allt finns för att det nya trädet skall rymmas.

En djupfräsning är betydligt mer tidseffektiv än det traditionella alternativet att gräva bort stubben. Det här innebär också en lägre kostnad för samma sorts projekt, en reducerad störningstid och minimerade skador på omgivningen. Behövs trädet kapas innan djupfräsningen så hjälper vi gärna till med det.

5.jpg
6.jpg

Buske & häckfräsning

Det finns flertalet goda anledningar till att fräsa bort buskage, sly och häckar om möjligheterna finns att göra det. De traditionella metoderna kring att rycka och gräva upp dem medför oftast en risk för skador på det omkringliggande området. Det varierar beroende på just din situation, men i dagens samhälle har vi bland annat känsliga kablar och rör (elkablar, fiberkablar, vattenslingor, robotslingor i gräsmattan m.m.) nedgrävda som gärna lämnas orörda. Det kan också vara så att buskaget eller häcken är en del av en större installation vilket kan inkludera gravstenar, kantstenar eller andra planteringar som man inte vill skada. En fräsning görs väldigt områdesinriktat och bara så djupt som det behövs, vilket minimerar risken för skador.

 

Väljer man i stället att kontinuerliga kapa buskaget eller häcken så skjuts problemet bara framåt, då buskaget ofta återkommer kraftigare än tidigare. Det här medför mer tidsåtgång vid nästa kapning och allt dyrare omkostnader.

Vi kan givetvis hjälpa er att såga ned häcken och forsla bort avfall innan vi påbörjar själva häck- och buskagefräsningen. Vid större ytor återställer vi marken till en jämn yta efter fräsningsprocessen för att sedan lägga ut gräsfrön till en ny gräsmatta.

Tveka inte att höra av er för diskussion och offertförfrågan kring just ert problem.

5.jpg
6.jpg

Specialfräsning

Specialanpassad fräsning är tjänsten för dig som behöver fräsa bort stubbar eller rötter kring svåråtkomliga områden med centimeter precision. Detta kan behövas kring stenar, kantstenar, berghällar, järnstänger och allmänt hårda ytor eller känsliga området. Oavsett var fräsningen behöver göras (mellan gravar, slutningar, på avsatser, o.s.v.) så designar vi en skräddarsydd lösning för dina problem. Med vår utrustning och kompetens klarar vi att fräsa stubbar av alla storlekar till samma kvalité, med den enda skillnaden på tidsåtgången. 

8.jpg
7.jpg

Expressfräsning

Ibland händer det oförutsägbara och man kan behöva fräsa bort en eller flera stubbar på väldigt kort varsel. I dom fallen erbjuder vi tjänsten Expressfräsning, vilket innebär att vi gör en omplanering och prioriterar dig som kund till absolut största mån. Här jobbar vi både övertid och helger om det skulle behövas för att färdigställa jobbet enligt dina önskemål.

Priset är det dubbla mot ordinarie pris.

Tack för ditt meddelande

bottom of page