top of page
miljö.png

Miljöpolicy

  • Hänsyn vad beträffar, Kunskapskravet (2kap,2§MB), Försiktighetsprincipen (2 kap,3§MB), Utbytesprincipen (2kap, 4§MB).

  • Miljöhänsyn ska väga in i hela verksamheten stora beslut. Miljöansvar ställs så långt som möjligt på inköp av maskiner, oljor mm.

  • Vi använder miljövänliga oljor, vätskor och andra kemiska medel som har så liten miljöpåverkan som möjligt inom vårt specialentreprenadområde.

  • Ser till att vårt arbetssätt kontinuerligt förebygger föroreningar, reducerar utsläpp eller annan skada på miljön.

  • Maskiner efter dessa miljökrav.

  • Regelbunden service av maskinpark och fordon.

  • Planera våra körningar och transporter för att minska klimatpåverkan till följd av minskad drivmedelsanvändning och minskad tomgångskörning.

  • Maskinparken är utrustat med sanerings kit/miljöväska.

  • Tankning och serviceunderhåll sker inte på området där arbetet utförs (servicehall och bensinstationer)

bottom of page