top of page
1- tjänstesidan-3.jpg

Luftning av gräsmattan

Luftning är som vertikalskärning av stor vikt för en effektiv och funktionell gräsmatteskötsel. Här är syftet att skapa förutsättningar för syre och näringsämnen att nå djupt ned i jorden och berika den. Vi använder oss av en Tracmaster LA25 som har möjligheterna att både djup- och hålpipslufta gräsmattan.

 

Vid djupluftning använder vi av oss solida pinnar för att öppna upp hål under en period, som sedan fylls igen med dressjord och jobbas in med en dressraka. Och vid hålpipor luftning lyfter man upp materialet och få upp ”jordcylindrar” som man ska avlägsna och fylla igen med nytt material.

"En frisk jord skall lukta som jordkällare och inte lukta illa, gör den det så måste man se till att lufta!"

tiner2_1904_400x400.jpg
tjänstesidan - textbild.jpg

Tack för ditt meddelande

bottom of page