top of page
Soccer_edited.jpg

Hålpipsluftning av fotbollsplan

Hålpipsluftning innebär att man plockar upp jorden från marken ner till det djup där thatchlagret slutar. Detta sker med hålpipor som man anpassar grovleken till fotbollsplanens förhållande i ett homogent mönster.

 

Efter uppsamling fylls hålen med passande dressand vilket också ökar dräneringsförmågan på fotbollsplanen. Med denna arbetsmetod får man bort en del av thatchlagret, vilket även resulterar i att man får bort mer vatten från ytlagret och förser gräsmattan med mer luft som kan öka på nedbrytningsprocessen.

26.jpg
tjänstesidan - textbild.jpg
bottom of page