Hålpipsluftning av fotbollsplan

Hålpipsluftning innebär att man plockar upp jorden från marken ner till det djup där thatchlagret slutar. Detta sker med hålpipor som man anpassar grovleken till fotbollsplanens förhållande i ett homogent mönster.

 

Efter uppsamling fylls hålen med passande dressand vilket också ökar dräneringsförmågan på fotbollsplanen. Med denna arbetsmetod får man bort en del av thatchlagret, vilket även resulterar i att man får bort mer vatten från ytlagret och förser gräsmattan med mer luft som kan öka på nedbrytningsprocessen.